main navigation menu
World Bank building

MIGA’s goal is to promote foreign direct investment into developing countries to support economic growth and more.

Young woman bending down to tending to her outside chores

Explore different types of political risk insurance guarantees provided to investors and lenders.

Hyundai building

Explore global projects that support economic growth, reduce poverty and improves people’s lives.

Hands husking peas into a basket full of peas

Learn about the progress MIGA is making in its mission to support economic growth, reduce poverty and improve people’s lives.

Subscribe to Our Monthly Newsletter
x
Press Release

MIGA Türkiye'deki Kamu Sağlık Hizmetlerini Desteklemeye Devam Ediyor

MIGA Türkiye'deki Kamu Sağlık Hizmetlerini
Desteklemeye Devam Ediyor

Dünya Bankası Grubu kuruluşu, Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA), Yozgat'ta yeni bir hastanesinin yapımı için destek veriyor  


İstanbul; Washington DC, 28 Temmuz 2015 – Dünya Bankası Grubu'nun politik risk sigortası ve kredi derecesi artırma kolu olan Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA), bölgedeki sağlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla, Yozgat'ta yeni bir hastanenin yapımı için destek verdiğini duyurdu. Proje, Sağlık Sektöründe Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) Programı kapsamında gerçekleştirildi.

MIGA, Lüksemburg menşeli Meridiam Eastern Europe SARL ve Siemens Finansal Hizmetler'e,  YZG Sağlık Yatırım A.Ş. şirketine yapacakları yatırımın toplam 51.7 milyon ABD Doları için garanti verdi. Garanti kapsamının süresi, transfer kısıtlaması, kamulaştırma ve sözleşme ihlali gibi risklere karşı, sırasıyla en fazla 20 ve 18 yıl olarak belirlendi.

Proje, 27 yıllık yap-işlet-devret  sözleşmesi kapsamında, Yozgat'ta  475 yataklı yeni bir hastanenin yapımını içeriyor. Projenin, son teknolojili modern bir hastaneyi hayata geçirerek , bölgedeki sağlık hizmetlerini geliştirmesi ve PPP modelinin sosyal altyapı projeleri için alternatif olarak düşünüldüğü  başka sektörler için örnek teşkil etmesi bekleniyor.

MIGA, daha önce, program kapsamında geliştirilen ilk PPP olan Adana Entegre Sağlık Kampüsü'ne yaptığı yatırımlardan dolayı Meridiam'a garanti  vererek Sağlık Sektöründe Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) Programı'na destek vermişti.

Meridiam İcra Kurulu Başkanı Thiery Deau, "Özellikle Türkiye'nin sağlık sistemindeki dönüşüm son derece önemli ve hükümetin gündeminde büyük bir yere sahip olduğu için, MIGA ile sürekli iş birliği yapmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz" dedi. 

MIGA Başkan Vekili ve CEO'suKeiko Honda ise görüşlerini şöyle dile getirdi: "Türkiye'de yürüttüğü sağlık hizmetleri projelerinden dolayı Meridiam'a ikinci kez garanti verdiğimiz için memnunuz. Kamu sektörü ile özel sektörü bir araya getirmek ve bu sayede fark yaratmak ve ülkenin büyüyen ve artan sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz.

 

__________________________

MIGA, gelişmekte olan ekonomilere doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmek; dolayısıyla ekonomik büyümeyi desteklemek, yoksulluk oranını azaltmak ve insanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla 1988 yılında Dünya Bankası Grubu'nun bir üyesi olarak kurulmuştur. MIGA, bu hedefi, yatırımcılara ve kredi kurumlarına politik risk sigortası ve kredi derecesi artırımı sunarak gerçekleştirmektedir.

MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY (ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTİ AJANSI)

Dünya Bankası Grubu

1818 H Street, NW, Washington DC, 20433

MIGA İletişim

Mallory Saleson, msaleson@worldbank.org +1.202.473.0844

Cara Santos Pianesi, csantospianesi@worldbank.org +1.202.458.2097