main navigation menu
World Bank building

MIGA’s goal is to promote foreign direct investment into developing countries to support economic growth and more.

Young woman bending down to tending to her outside chores

Explore different types of political risk insurance guarantees provided to investors and lenders.

Hyundai building

Explore global projects that support economic growth, reduce poverty and improves people’s lives.

Hands husking peas into a basket full of peas

Learn about the progress MIGA is making in its mission to support economic growth, reduce poverty and improve people’s lives.

Subscribe to Our Monthly Newsletter
x

About Dropdown Description

World Bank building

MIGA’s goal is to promote foreign direct investment into developing countries to support economic growth and more.

Our Impact Dropdown Description

Hands husking peas into a basket full of peas

Learn about the progress MIGA is making in its mission to support economic growth, reduce poverty and improve people’s lives.

Our Products Dropdown Description

Young woman bending down to tending to her outside chores

Explore different types of political risk insurance guarantees provided to investors and lenders.

Projects Dropdown Descriptions

Hyundai building

Explore global projects that support economic growth, reduce poverty and improves people’s lives.

Press Release

MIGA pruža podršku bankarskom sektoru u Albaniji, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji

Washington, DC, 25. juni 2015. – Multilateralna agencija za garanciju investicija (MIGA), dio Grupacije Svjetske banke za osiguranje od političkog rizika i jačanje kredita, najavila je da daje garancije za podršku tekućem kreditiranju realne ekonomije od strane  podružnica Raiffeisen Bank International (RBI) u Albaniji, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji.  

MIGA daje garancije od €457 miliona banci RBI, drugoj po veličini finansijskoj grupi koja posluje u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi.  MIGA-ino pokriće će smanjiti profil rizika poslovanja RBI u tim zemljama, omogućavajući banci da održi lokalno kreditiranje, time potičući ekonomski rast, otvaranje radnih mjesta i smanjenje siromaštva.  

Kroz MIGA-ino uključivanje, od podružnica banke će se tražiti da urade i provedu sisteme upravljanja okolišnim i socijalnim aspektima u skladu s rizicima u njihovim portfeljima. Očekuje se da će taj dodatni kapacitet pomoći na unaprjeđenju sveukupne održivosti korporativnih klijenata podružnica i investicionih projekata.

"MIGA-ine garancije su značajan instrument u upravljanju profilom našeg rizika, obzirom da se želimo koncentrirati na tržišta koja obećavaju, gdje možemo odigrati ulogu u održivom pružanju pristupa kreditu. Izuzetno smo ponosni što smo prva austrijska bankarska grupa koja primjenjuje ovaj proizvod",  rekao je  Karl Sevelda,  izvršni direktor Raiffeisen Bank International AG.

"Ostajemo opredijeljeni za pružanje podrške ekonomijama koje su bile pogođene svjetskom finansijskom krizom", kaže  Keiko Honda, izvršna direktorica i izvršna potpredsjednica MIGA-e. "Naša podrška finansijskom sektoru u tim zemljama može pomoći, naročito, na produbljivanju kreditnog tržišta, od čega koristi i imaju i poslovni subjekti i potrošači."

MIGA-ina podrška RBI se nadovezuje na ključnu ulogu koju je aganecija odigrala na pružanju podrške  Zajedničkom akcionom planu međunarodnih finansijskih institucija  kojeg su implementirale Grupacija Svjetske banke, Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka, kao odgovor na svjetsku finasijsku krizu. MIGA je izdala 1,9 milijardi USD garancije u okviru inicijative za pružanje podrške ekonomijama istočne Evrope.

__________________________

MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY
WORLD BANK GROUP
1818 H Street, NW, Washington, DC 20433
MIGA kontakti
Mallory Saleson, msaleson@worldbank.org 1.202.473.0844
Rebecca Post, rpost@worldbank.org 1.202.473.1964
Cara Santos Pianesi, csantospianesi@worldbank.org 1.202.458.2097