main navigation menu
World Bank building

MIGA’s goal is to promote foreign direct investment into developing countries to support economic growth and more.

Young woman bending down to tending to her outside chores

Explore different types of political risk insurance guarantees provided to investors and lenders.

Hyundai building

Explore global projects that support economic growth, reduce poverty and improves people’s lives.

Hands husking peas into a basket full of peas

Learn about the progress MIGA is making in its mission to support economic growth, reduce poverty and improve people’s lives.

Subscribe to Our Monthly Newsletter
x

About Dropdown Description

World Bank building

MIGA’s goal is to promote foreign direct investment into developing countries to support economic growth and more.

Our Impact Dropdown Description

Hands husking peas into a basket full of peas

Learn about the progress MIGA is making in its mission to support economic growth, reduce poverty and improve people’s lives.

Our Products Dropdown Description

Young woman bending down to tending to her outside chores

Explore different types of political risk insurance guarantees provided to investors and lenders.

Projects Dropdown Descriptions

Hyundai building

Explore global projects that support economic growth, reduce poverty and improves people’s lives.

Press Release

MIGA pruža podršku bankarskom sektoru u Albaniji, Belorusiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji

MIGA pruža podršku bankarskom sektoru u Albaniji, Belorusiji,
Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji

Garancije će podržati kreditiranje privrede

Vašington, 25 jun 2015.—Multilateralna agencija za garantovanje investicija (MIGA), deo Grupe Svetska banka koja se bavi osiguranjem od političkog rizika i kreditnim unapređenjem, najavila je da pruža garancije za tekuće kreditiranje realne ekonomije od strane podružnica banke Raiffeisen Bank International (RBI) u Albaniji, Belorusiji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji.

MIGA daje garancije od €457 miliona banci RBI, koja je druga najveća finansijska grupa koja posluje u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Osiguranje agencije MIGA umanjiće profil rizika u vezi sa poslovanjem RBI u ovim zemljama, što će banci omogućiti da zadrži lokalno kreditiranje i na taj način stimuliše ekonomski rast, stvaranje radnih mesta i smanjenje siromaštva.

Uz učešće agencije MIGA, banke podružnice će morati da izrade i sprovedu sisteme za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima koji su srazmerni riziku u njihovim portfolijima. Očekuje se da će ova dodatna karakteristika da pomogne unapređenju celokupne održivosti korporativnih klijenata podružnica kao i investicionih projekata.

"Garancije agencije MIGA predstavljaju značajan alat za upravljanje našim profilom rizika pošto želimo da se usredsredimo na tržišta koja obećavaju, a na kojima možemo imati održivu ulogu u obezbeđivanju pristupa finansijama. Ponosni smo što smo prva austrijska bankarska grupa koja je uvela ovaj proizvod," rekao je Karl Sevelda, generalni direktor Raiffeisen Bank International AG.

"I dalje smo posvećeni pružanju podrške onim ekonomijama koje su doživele potres usled globalne finansijske krize," rekla je Keiko Honda, generalna direktorka i izvršna potpredsednica agencije MIGA. "Konkretno, naša podrška finansijskom sektoru u ovim zemljama može da produbi tamošnja kreditna tržišta, od čega imaju koristi i preduzeća i potrošači."

Podrška koju MIGA pruža banci RBI nadovezuje se na izuzetno bitnu ulogu koju je agencija imala u podršci za Zajednički akcioni plan MFI (međunarodnih finansijskih institucija) koji su sproveli Grupa Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka kao odgovor na globalnu finansijsku krizu. MIGA je omogućila garancije u vrednosti od 1,9 milijardi USD u okviru inicijative za pomoć ekonomijama istočne Evrope.

__________________________

MIGA je osnovana 1988. godine kao jedna od članica Grupe Svetska banka u cilju promocije direktnih stranih ulaganja u privrede u razvoju, a kako bi se podržao privredni rast, smanjilo siromaštvo i poboljšao životni standard ljudi. MIGA ovu misiju ispunjava tako što nudi osiguranje od političkog rizika i kreditno unapređenje investitorima i zajmodavcima.

MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY
WORLD BANK GROUP
1818 H Street, NW, Washington, DC 20433

Kontakt u MIGA
Mallory Saleson, msaleson@worldbank.org 1.202.473.0844
Rebecca Post, rpost@worldbank.org 1.202.473.1964
Cara Santos Pianesi, csantospianesi@worldbank.org 1.202.458.2097

miga.org​ I miga-twitter I miga-linkedin