Skip to navigation Skip to main content Skip to site map

News

Press Releases

Giám Đốc cơ quan MIGA thuộc Tập đoàn Ngân hàng Thế giới tới thăm Việt nam

Washington; Hà nội ngày 14 tháng Tư, 2014—Bà Keiko Honda, Phó chủ tịch điều hành Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA - ban bảo hiểm rủi ro chính trị và tăng cường tín dụng thuộc Tập đoàn Ngân hàng Thế giới) sẽ tới thăm Việt nam vào ngày 25 tháng Tư.   Trong chuyến thăm lần này, bà Honda sẽ gặp gỡ các đại diện chính phủ và doanh nghiệp nhà nước để xác định các lĩnh vực MIGA có thể tham gia giúp đỡ Việt nam huy động vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng và doanh nghiệp tạo công ăn việc làm khác nhằm đạt mục tiêu phát triển của đất nước.

Kể từ khi bắt đầu vào Việt nam, MIGA đã hỗ trợ rất nhiều dự án trong các lĩnh vực như điện, cơ sở hạ tầng, sản xuất, viễn thông, và ngân hàng.  Tháng trước, MIGA vừa công bố chương trình bảo lãnh cho vay của một nhóm ngân hàng thương mại để khôi phục và mở rộng Đường quốc lộ 20 BT20.  Tổng mức hỗ trợ hiện nay của MIGA ở Việt nam là 679 triệu đô la Mỹ.

Bà  Honda cho biết, “các chương trình của MIGA có thể giúp thúc đẩy hoạt động đầu tư nhằm hỗ trợ Việt nam tiếp tục phát triển nền kinh tế năng động. MIGA đã có mặt ở Việt nam nhiều năm và chuyến thăm lần này sẽ nhấn mạnh hơn nữa sự hỗ trợ của chúng tôi."

_____________
Là thành viên Tập đoàn Ngân hàng Thế giới, MIGA được thành lập năm 1988 với mục đích khuyến khích đầu tư nước ngoài trực tiếp vào các nền kinh tế mới nổi nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo, và cải thiện đời sống người dân.  Nhiệm vụ của MIGA là cung cấp bảo hiểm (bảo lãnh) rủi ro chính trị cho các nhà đầu tư và tổ chức cho vay, bảo hiểm các rủi ro như sung công, vi phạm hợp đồng, hạn chế chuyển tiền, chiến tranh và bạo động dân sự, và không hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

CƠ QUAN BẢO LÃNH ĐẦU TƯ ĐA PHƯƠNG 
TẬP ĐOÀN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
1818 H Street, NW, Washington, DC 20433

Ban liên lạc của MIGA
Mallory Saleson,
 msaleson@worldbank.org 1.202.473.0844
Rebecca Post,
 rpost@worldbank.org 1.202.473.1964
Cara Santos Pianesi,
 csantospianesi@worldbank.org 1.202.458.2097
     
www.miga.org

Apply for an Investment Guarantee
The World Bank Group logo